Vi hjälper dig hitta rätt i försäkringsdjungelnVi hjälper dig med ett skydd livet ut

Försäkringsmäklare arbetar under överinseende av finansinspektionen, både den fysiska mäklaren och mäklarbolaget. Enligt reglerna måste mäklaren vara fullständigt objektiv. Kundens försäkringsbehov skall vara det centrala. ETOS har avtal med samtliga stora bolag på den svenska marknaden för att kunna hävda objektiviteten. ETOS har också avtal med några större europeiska försäkringsbolag för att ytterligare stärka kundens möjlighet att få ett bra avpassat försäkringsskydd eller försäkringssparande.

ETOS arbetar med allt från den enklaste olycksfallsförsäkring till avancerade sparlösningar inklusive tjänstepensioner och likviditetsplanering/konjunkturutjämning för företag.

ETOS är ständigt uppdaterade på produktnyheter eller förändringar av alla bolags produkter. ETOS är också informerade om eventuella förändringar inom socialförsäkringslagarna och pensionssystemet för att kunna informera kunderna om förändringarnas betydelse för dem. För att kunna ge kunderna bästa trygghet håller ETOS också reda på eventuella förändringar av avtalsförsäkringarna.